კონტაქტი საქართველოში

თბილისის ოფისი:

სამღებროს ქ. 6, მეიდანი, თბილისი 0105, საქართველო
ტელ.: +995 32 220 18 78
E-mail: gws@gws.com.ge

 
 

კახეთის ღვინის საწარმო:

აჩინებული, 2200 თელავი, საქართველო
ტელ.: + 995 350 27 5972
ფაქსი: + 995 350 27 6051 (ext. 109)